Sidebar

Ginčų nagrinėjimas

 

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto bendruomenės narių pareiškimus ir apeliacijas dėl ginčų, susijusių su mokslo ir studijų veikla, tarp Medicinos fakulteto studijuojančiųjų ir kitų bendruomenės narių nagrinėja Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Ginčų nagrinėjimo komisija (toliau - Komisija), išskyrus ginčus dėl akademinės etikos ir ginčus dėl darbo santykių. Komisija savo veikloje vadovaujasi Vilniaus universiteto statutu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatais ir kitais Universiteto teisės aktais.

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ginčų nagrinėjimo komisijos sudėtis (patvirtinta MF tarybos nutarimu Nr. (1.2) 150000-TP-4-3):

Pirmininkė: doc. dr. Agnė Kirkliauskienė

Nariai:

 • prof. dr. Violeta Žalgevičienė;
 • asist. dr. Jelena Stanislavovienė;
 • MF SA deleguotas studentų atstovas;
 • MF SA deleguotas studentų atstovas;
 • MF SA deleguotas studentų atstovas.

DUK: Atsakymai į svarbiausius klausimus, kylančius planuojant kreiptis į Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Ginčų nagrinėjimo komisiją.

Kas gali kreiptis?

Pareiškimus ir apeliacijas Komisijai gali teikti kiekvienas Universiteto studijuojantysis, kuris mano, kad jo teisės yra pažeidžiamos

Dėl kokių priežasčių galiu kreiptis?

Komisija svarsto:

 1. pareiškimus dėl ginčų (toliau – pareiškimai), susijusių su mokslo ir studijų veikla
 2. apeliacijas dėl studijų pasiekimų vertinimo arba egzamino/baigiamojo darbo gynimo procedūros pažeidimų

Kada galiu kreiptis?

Apeliacija dėl galutinio įvertinimo gali būti pateikta ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvertinimo paskelbimo dienos. Jeigu egzaminas yra laikomas egzaminų laikymo laikotarpio pabaigoje, apeliacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Padalinio tvarkaraščiuose numatytos paskutinės egzaminų laikymo dienos, t. y. jei egzaminas laikomas paskutinę egzaminų laikymo dieną, studento darbą ištaisius ir įvertinimą paskelbus per 5 dienas, studijuojantysis turi 2 dienas apeliacijai teikti.

Apeliacija dėl procedūrinių pažeidimų gali būti pateikta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po tarpinio atsiskaitymo, egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo datos.

Pareiškimas gali būti pateiktas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią pažeidimas padarytas ar paaiškėjo. Šis terminas, esant svarbioms termino praleidimo priežastims ir motyvuotam pareiškėjo prašymui, Komisijos sprendimu gali būti atnaujintas, jeigu nuo pažeidimo padarymo ar paaiškėjimo nepraėjo daugiau nei šeši mėnesiai.

Kaip pateikti apeliaciją arbą pareiškimą VU MF Ginčų nagrinėjimo komisijai?

Pareiškimai ir apeliacijos Komisijai gali būti pateikti raštu, tiesiogiai asmeniui atvykus į Medicinos fakulteto dekano biurą, arba bendru elektroniniu Medicinos fakulteto pašto adresu arba per VU IS (Klevas) E.studento paskyrą (E.studentas→E.prašymai → Apeliacinis skundas).

Kas turi būti nurodyta pareiškime arba apeliacijoje?

Pareiškime turi būti nurodyta:

 • pareiškimo surašymo data ir vieta;
 • pareiškėjo vardas, pavardė, Universiteto suteikto elektroninio pašto adresas, telefono numeris, studijuojančiojo pagrindinė studijų programa, studento registracijos numeris, kursas, grupė;
 • apibūdintas pažeidimas;
 • nurodyta ir pridėta turima informacija ar nurodytos aplinkybės, patvirtinančios pažeidimo padarymo faktą;
 • konkretus pareiškėjo prašymas;
 • pridedamos turimos informacijos sąrašas;
 • pareiškėjo parašas.

Apeliacijoje turi būti nurodyta:

 • pareiškimo surašymo data ir vieta;
 • pareiškėjo vardas, pavardė, Universiteto suteikto elektroninio pašto adresas, telefono numeris, studijuojančiojo pagrindinė studijų programa, studento registracijos numeris, kursas, grupė;
 • nurodytas nesutikimo su gautu įvertinimu pagrindas (motyvai) arba konkretus egzamino laikymo arba baigiamojo darbo gynimo pažeidimas ir nurodytos aplinkybės, patvirtinančios pažeidimo padarymo faktą;
 • konkretus pareiškėjo prašymas;
 • pareiškėjo parašas

Per kiek laiko komisija apsvarstys pareiškimą arba apeliaciją?

Per 30 kalendorinių dienų. Į šiame punkte nurodytą terminą nėra įskaičiuojamos studentams suteikiamų vasaros atostogų laikotarpis.

Ar gali Komisija atmesti pareiškimą arba apeliaciją:

Komisijoje nėra svarstomi anoniminiai arba pavėluotai pateikti pareiškimai ir apeliacijos. Taip pat nesvarstomi pareiškimai ir apeliacijos, kuriose nėra pateikta visa būtina informacija (žr. klausimą „Kas turi būti nurodyta pareiškime arba apeliacijoje?“). Apie sprendimą nenagrinėti apeliacijos Komisijos pirmininkas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos praneša asmeniui pareiškime arba apeliacijoje nurodytu elektroniniu paštu.

Kaip aš sužinosiu apie Komisijos sprendimą:

Komisijos pirmininkas arba Komisijos pirmininko pavaduotojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčia protokolo kopiją arba protokolo išrašą ginčo šalims, dekanui ir Fakulteto studijų koordinatorei (jeigu sprendimas turi įtakos studijų pasiekimo įvertinimui).

Ar galiu apskųsti Komisijos sprendimą:

Komisijos sprendimas dėl egzamino (įskaitos) įvertinimo yra galutinis.

Kiti Komisijos sprendimai ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo jų įteikimo dienos gali būti skundžiami Centrinei ginčų nagrinėjimo komisijai. Praleistas skundo pateikimo terminas negali būti atnaujintas.

Naudingos nuorodos:

 1. Padalinio Ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai
 2. Pareiškimų ir apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo Medicinos fakulteto ginčų nagrinėjimo komisijoje tvarkos aprašas
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku