Sidebar

Naujienos

Vilniaus universiteto (VU) Medicinos mokslo krypties Doktorantūros komiteto pirmininkės prof. Janinos Tutkuvienės kvietimu į Medicinos fakultetą (MF) atvykęs dr. Jonas Bunikis (Europos Komisijos Mokslinių tyrimų generalinis direktoratas, Briuselis, Belgija) vedė seminarą mokslo metodologijos klausimais „Su daktaro diplomu kišenėje: karjeros biomedicinoje keliai ir takeliai“.  

Renginio tikslas – apžvelgti biomedicinos karjeros privalumus ir trūkumus, padėti jauniesiems mokslininkams susivokti profesinėje tikrovėje. Diskusijų apie šioje srityje egzistuojančius interesus, tendencijas ir lūkesčius dalyviai turėjo puikią progą aptarti karjeros biomedicinoje aktualijas ir sisteminius sunkumus. Seminare dalyvavo MF akademinės bendruomenės atstovai, medicinos ir biologijos specialybių aukštesnių kursų studentai, biomedicinos mokslo doktorantai ir post-doktorantai.

Prof. Janina Tutkuvienė, dėkodama dr. Jonui Bunikiui už nuolatinį, sistemingą ir labai vertinamą jaunųjų mokslininkų ugdymą, pažymėjo, kad efektyvios doktorantūros studijos Vilniaus universitete vaidina labai svarbų vaidmenį, kuriant išsilavinusią ir kūrybingą, galinčią užtikrinti sėkmingą medicinos ir biomedicinos mokslo vystymąsi, visuomenę: „Mūsų fakulteto auklėtinio, dr. Jono Bunikio paskaitos yra visada itin laukiamos. Mums yra svarbi jo, kaip aukšto lygio profesionalo, nuomonė, kuri visada yra pateikiama remiantis objektyviais mokslinės informacijos šaltiniais.  Kalbant apie doktorantūros studijas, būtina laiku pradėti galvoti ir apie perspektyvas. Medicinos krypties doktorantai dažniausiai atlieka mokslinius tyrimus, kurie svarbūs klinikinei praktikai, padeda diagnozuoti ir gydyti, planuoti prevencijos priemones. Tačiau daug iš jų orientuojasi ir į fundamentaliuosius tyrimus, sieja savo ateitį su darbu mokslinėse laboratorijose. Todėl baigiantiems doktorantūros studijas ypač naudingos seminare pateiktos vertingos nuorodos, priverčiančios apmąstyti galimus iššūkius“.

J. Bunikis ir J. Tutkuvienė 1 aaVU Medicinos fakulteto alumnas, garsaus profesoriaus, buvusio ilgamečio Medicinos fakulteto dekano Gintauto Jurgio Česnio mokinys, dr. Jonas Bunikis yra įsitikinęs, kad karjera biomedicinoje ne tik Lietuvoje ar Europoje, bet ir visame pasaulyje susiduria su trejopu iššūkiu: „Pirmasis iššūkis – tai mokslo daktarų perteklius ir akademinių darbo vietų stygius.  Antroje vietoje – ilgėjanti post-doktorantūros trukmė ir post-doktorantų „grūstis akademijos prieškambaryje“. O toks profesinis neapibrėžtumas bei trypčiojimas vietoje sąlygoja ir trečiąjį iššūkį – „lūkesčių krizę“, verčiančią ilgai (ir brangiai) ugdytą jauną kadrą ne kryptingai judėti pasirinktu svarbiausiu savo profesinio gyvenimo keliu, o pasukti taip vadinamais, karjeros takeliais. O dažnai ir tiesiog pasitraukti iš mokslo kelio“.

Pasak pranešėjo, iš vienos pusės, geri doktorantai gali garantuoti akademinės bendruomenės atsinaujinimą Lietuvoje ir universitetų bei mokslo ateitį.  Iš kitos pusės, mūsų šalyje paruošti mokslo daktarai gali dirbti ir pasaulinio lygio universitetuose bei užtikrinti mokslinį bendradarbiavimą, dalyvavimą tarptautiniuose projektuose. Todėl labai svarbu siekti efektyvios doktorantūros studijų sistemos Lietuvoje.

Savo paskaitą dr. J. Bunikis pradėjo garsia kinų filosofo, pedagogo, politinio veikėjo Konfucijaus (lot. Confucius, gyv.  apie 551 pr. Kr. – 479 pr. Kr.) sentencija: „Jei mėgsti tai, ką darai, vadinasi, niekada gyvenime nebedirbsi“, kurią papildė išmintingąja lietuviškąja patarle: „Iš širdies darbas – medus su duona“. Jis yra įsitikinęs, kad tik objektyvus Medicinos fakulteto doktoranto požiūris į visus biomedicinos mokslo tyrėjo profesinio kelio ir iš jo išplaukiančių „takelių“ vingius bei motyvuotas savarankiškas apsisprendimas padės išvengti klaidų ir nusivylimų ateityje.

Doktorantūra – trečiosios pakopos studijos, kurių pagrindinė paskirtis rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus, spręsti mokslo problemas. Doktorantūrą baigęs ir mokslo daktaro laipsnį įgijęs asmuo turi būti įgijęs pažangiausių mokslinio tiriamojo darbo ir profesinių žinių bei pasirengęs jas panaudoti naujų idėjų ar procesų kūrimui akademinėje ir neakademinėje aplinkoje.

Vilniaus universitetas siekia, kad doktorantūros studijos atitiktų tarptautinį lygį: universitete organizuojami bendrųjų gebėjimų mokymai doktorantams, sudaromos galimybės vykti į mokslines konferencijas ir stažuotes, dalyvauti moksliniuose projektuose, ar dalį doktorantūros darbo plano numatytų tyrimų atlikti užsienio universitetuose. Vilniaus universitetas turi bendradarbiavimo doktorantūroje patirties su Prancūzijos, Belgijos, Vokietijos, Italijos, Australijos, Skandinavijos, kitų Baltijos šalių, taip pat JAV ir kitais universitetais.

Platų požiūrį į mokslą ir bendruosius mokslinius įgūdžius formuojančiame seminare ir  reikšmingose diskusijose Medicinos fakultete aptarti ne tik karjeros biomedicinoje orientyrai ir alternatyvos. Nagrinėti aktualiausi teoriniai bei praktiniai profesinio pasiregimo klausimai. Renginio dalyviai kviečiami savo apmąstymais, pageidavimais ar klausimais raštu pasidalinti su seminaro organizatoriais. Nutarta ir ateityje tęsti dr. Jono Bunikio paskaitų VU akademinei bendruomenei aktualiais medicinos mokslo klausimais ciklą. 

Fakultetas

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku