Sidebar

Naujienos

vaiva hendrixson 20220823 004Prof. Vaiva Hendrixson. VU MF nuotrauka

Kaip pradėsime naujus studijų metus? Kokios studijų programos šiemet sulaukė didžiausio susidomėjimo? Kodėl Medicinos fakulteto (MF) siūlomos studijų programos yra patrauklios užsienio studentams? Kokią reikšmę Fakultetui turi studijų programų vertinimas ir kokių pokyčių galime tikėtis 2022–2023 mokslo metais? Šiuos ir kitus klausimus gvildenome pokalbio su MF studijų prodekane prof. Vaiva Hendrixson metu.

Ar šiais mokslo metais keitėsi susidomėjimas studijų programomis Medicinos fakultete lyginant su ankstesniais metais?

Susidomėjimas, sakyčiau, ypatingai nekito – Medicinos fakultetas visada buvo tarp populiariausiųjų, aktyviai domimasi tiek studijų programomis lietuvių, tiek anglų kalbomis. Šiais metais, kaip ir anksčiau, populiariausios studijų programos yra medicina ir odontologija. Populiarios buvo slaugos ir kineziterapijos programos, Menų terapijos magistro jungtinė programa, vykdoma drauge su Lietuvos Muzikos ir teatro akademija. Norisi pasidžiaugti, kad šiais metais didelio susidomėjimo sulaukė Sistemų biologijos magistro studijų programa, dėstoma anglų kalba.

Įprastai didžioji dalis užsienio studentų apie studijas anglų kalba sužino kreipęsi į tarpininkaujančias agentūras. Tuo tarpu šiais metais sulaukėme išskirtinai daug vadinamųjų nepriklausomų kandidatų prašymų studijuoti. Tai iš tiesų gerokai nustebino. Juo labiau, kad pastarieji metai buvo nelengvi, daug nerimo studentams kėlė COVID-19 pandemija, vėliau – prasidėjęs Rusijos karas prieš Ukrainą, todėl su nerimu laukėme gerokai mažesnio nei įprasta užsienio studentų skaičiaus. Tačiau paraiškų studijuoti Vilniaus universitete sulaukėme labai daug – virš 300. Žinoma, ne visi kandidatai tenkino priėmimo į Medicinos fakulteto kriterijus. Dalis stojančiųjų buvo nepakankamai pasirengę akademiškai, todėl šiemet studijuoti Mediciną ir Odontologiją anglų kalba pakviesta šiek tiek mažiau studentų nei pernai.

Pasidalinkite, kiek pirmakursių laukiate Medicinos fakultete šiais metais?

Geras klausimas, ir kartu sudėtingas. Kiekvienais metais priimame panašų skaičių pirmakursių, bet tuo pačiu studentų MF nuolat daugėja. Galbūt todėl, kad pastaraisiais metais duris atvėrė visiškai naujos studijų programos tokios kaip, pavyzdžiui, Optometrija. Turbūt visiems įdomu, kiek pirmakursių turėsime šiemet. Galiu išduoti paslaptį, kad Medicinos studijų programoje šiemet pasveikinsime 195 pirmakursius. Taip pat laukiame 51 farmacijos ir 20 odontologijos pirmakursių. Gausų būrį – net 110 – surinkome būsimųjų slaugytojų; taip pat laukiame 62 kineziterapijos, 42 optometrijos ir 30 visuomenės sveikatos pirmakursių.

Gausiai pasipildys ir magistro studijos, per visas Medicinos fakultete vykdomas programas turėsime 142 antrosios pakopos pirmakursius. Na, ir negalima pamiršti užsieniečių. Šiuo metu į Mediciną anglų kalba priimti 93 studentai, į Odontologiją – 17. Šie skaičiai dar gali kiek keistis, kiek atvyks užsienio studentų pamatysime tik rugsėjo pirmąją, jiems atvykus į šventę ir pasirašius studijų sutartis. Taigi, paskaičiavę ir apibendrinę galime tikėtis, kad studijų metus pradėsime pasitikdami beveik 800 naujų akademinės bendruomenės narių. Įspūdingas skaičius!

 vaiva hendrixson 20220823 003Prof. Vaiva Hendrixson. VU MF nuotrauka

Šiais mokslo metais dalį studijuojančiųjų programose anglų kalba sudarys ir ukrainiečiai, tiesa?

Vos prasidėjus karui, priėmėme 5 studentus iš Ukrainos studijuoti medicinos, 1 – odontologijos programose. Rugsėjį 15 ukrainiečių pradės medicinos, pora – odontologijos studijas Medicinos fakultete. Vilniaus universitetas dėjo ir deda daug pastangų padėdamas nuo karo nukentėjusiems Ukrainos studentams, dėstytojams bei mokslininkams. Pagal išgales kiekvienas fakultetas prisideda suteikdamas galimybę ukrainiečiams studijuoti pasirinktas ar tęsti gimtoje šalyje pradėtas studijas. Turiu paminėti, kad Medicinos fakultetas savo lėšomis padengs didžiąją ukrainiečių studentų studijų įmokos dalį. Kaip žinia, studijos anglų kalba Medicinos fakultete yra brangios, o valstybės skiriama finansinė parama nuo karo bėgančių ukrainiečių studijoms siekia vos pusę studijų įmokos.

Svarbu pažymėti, kad į Fakultetą dėl galimybės tęsti Ukrainoje pradėtas studijas kreipiasi ne tik ukrainiečiai, bet ir Ukrainoje studijuojantys užsieniečiai. Šiuo metu Ukrainoje, net ir subombarduotose vietovėse studijos daugeliu atvejų tęsiamos nuotoliniu būdu. Todėl mes, kartu su kitais Europos universitetais, esame pasiryžę pagal išgales priimti dalį Ukrainoje studijuojančių užsienio studentų metams pagal mobilumo programą. Drauge su kitais Europos universitetais apsisprendėme susitelkti ir padėti kolegoms ukrainiečiams išlaikyti vykdomas studijų programas, kitaip Ukrainos universitetai bus pasmerkti užsidaryti.

Kodėl Medicinos fakulteto siūlomos studijų programos yra patrauklios užsienio studentams? Kas nulemia tai, kad studentai mieliau renkasi studijas VU MF nei kituose universitetuose?

Pastebėjome džiugią tendenciją, kad pastaraisiais metais MF nuolatinėms studijoms užsienio piliečiai vis dažniau renkasi pasitikėdami čia jau studijuojančių tautiečių rekomendacijomis. Geras žodis apie Fakultetą sklinda plačiai – tiek socialinių tinklų pagalba, tiek iš lūpų į lūpas.

Įdomu, kad užsienio studentų pasitenkinimas studijomis Fakultete yra didesnis nei čia studijuojančių lietuvių. Kodėl taip yra – sunku pasakyti, tačiau tai, kad mes labai rūpinamės visais studentais (ir nacionaliniais, ir užsienio) – sakyčiau, tikrai nėra tušti žodžiai. Žinau ne vieną pavyzdį, kai kitų Europos šalių universitetai, pozicionuojami reitinguose aukščiau nei Vilniaus universitetas, dažnai tokiu individualiu požiūriu į studentą ir pagalba jam negali pasigirti. Mūsų fakultete beveik visos durys (tiesiogine to žodžio prasme) visuomet yra atviros, studentai yra laukiami ir konsultuojami. Toks mūsų požiūris ir lankstumas, manau, Fakultetui daug pagelbsti patrauklumo prasme.

Dar vienas Fakulteto privalumas – studijos mažose grupėse. Studijų VU MF privalumu studentai įvardija ir gerą santykį su dėstytojais. Čia ypatingai norėčiau padėkoti akademiniam ir neakademiniam personalui, kuris kultūringai, kantriai, su atsidavimu ir meile dirba su studentais. Žinoma, kaip ir kiekvienoje šeimoje, būna visko. Kartais galbūt tenka ir kokį aštresnį žodį pasakyti ar pasiginčyti. Tačiau konstruktyvios diskusijos profesinėje veikloje yra sveikintinos ir veda į sutarimą. Džiugina, kad mūsų studentai yra brandūs, motyvuoti, ambicingi ir atsakingi, atviri pokyčiams, turintys konstruktyvių pasiūlymų ir dalyvaujantys visose Fakulteto valdymo veiklose.

Tiesa, kai kada pasigirsta ir samprotavimų, kad užsienio piliečiai VU Medicinos fakultetą renkasi dėl patrauklios studijų kainos. Tačiau verta paminėti, kad kitose Europos valstybėse, kaip kad Vokietijoje, studijos yra nemokamos. Todėl teigti, kad studijas Fakultete renkamasi vien dėl to, jog pigu, nėra teisinga. Tuo tarpu Ukrainoje studijuojantys užsieniečiai galimybės rinktis universiteto, kuriame laikinai galėtų tęsti studijas, neturi. Ukrainos universitetai kreipiasi į visus partnerius Europoje, kurie galėtų laikinai priimti jų studentus dalinėms studijoms. Solidarumo vardan, kartu su kitais universitetais, į pagalbos prašymą atsiliepiame ir mes.

vaiva hendrixson 20220823 014Prof. Vaiva Hendrixson. VU MF nuotrauka

Šiuo metu vyksta studijų programų vertinimas. Kokią reikšmę tai turi Fakultetui? Kuo galima pasidžiaugti?

Išorinis studijų krypčių vertinimas vyksta kas 6 metus. Tai – procesas, leidžiantis užtikrinti studijų kokybę. Šiuo metu yra parengtos arba rengiamos kai kurių mūsų fakultete vykdomų studijų programų savianalizės – dokumentai, kuriais mes įsivertiname savo studijų programas ir pateikiame informaciją studijų kokybės vertinimo centrui. Kitas etapas – kai  į Fakultetą atvyksta tarptautiniai ekspertai (išoriniai vertintojai), kurie vertina programos kokybę, kalbasi su savianalizės rengimo grupe, administracija, dėstytojais, studentais, alumnais ir socialiniais partneriais. Jeigu programa įvertinama prastai, suteikiama galimybė ją vykdyti tik trejus metus. Per šį laikotarpį ji turi būti tobulinama ir vėl vertinama išorinių vertintojų. Jeigu programa vertinama neigiamai, tuomet programa uždaroma.

Su pasididžiavimu norėčiau paminėti, kad MF kartus su MIF ir GMC vykdoma magistro studijų programa „Sistemų biologija“ ką tik sėkmingai praėjo išorinio vertinimo procedūrą, kurios metu tarptautinių ekspertų buvo įvertinta aukščiausiu įvertinimu. Nuoširdžiai dėkoju puikiai dirbančiam „Sistemų biologijos“ studijų programos komitetui, dėstytojams ir esamiems bei buvusiems studentams! Šiuo metu yra rengiama odontologijos bei visuomenės sveikatos studijų krypčių savianalizė, o studijų kokybės centrui yra pateiktos medicinos ir reabilitacijos studijų krypčių savianalizės.

Svarbu pažymėti, kad vėlyvą rudenį turėtume sulaukti tarptautinės ekspertų grupės vizito, kurio metu bus vertinama medicinos studijų kryptis. Šis vertinimas Medicinos fakultetui ir visai medicinos gydytojus Lietuvoje ruošiančiai edukacinei sistemai bus itin reikšmingas, nes išorinio vertinimo metu Lietuvoje lankysis pasaulio medicinos švietimo ekspertai iš JAV (WFME, angl. Worl Federation for Medical Education). Jie stebės studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) darbo procesą ir spręs ar Lietuvoje medikus ruošiančiose aukštosiose mokyklose (VU MF ir LSMU) tinkamai ugdomi ir vertinami klinikiniai studentų gebėjimai. Tai mums – dvigubas iššūkis, todėl norime ypatingai gerai pasiruošti medicinos krypties studijų vertinimo procesui.

vaiva hendrixson 20220823 012Prof. Vaiva Hendrixson. VU MF nuotrauka

Kokių dar pokyčių Fakultete galima tikėtis naujais mokslo metais?

Pokyčių visada buvo ir bus. Nes pokyčiai yra veikimas, judėjimas pirmyn. Be pokyčių būtume ne veržli, ambicinga mokslo ir studijų institucija, o „užsistovėjusi pelkė“.  Sakoma, kad neįmanoma įbristi į tą patį vandenį du kartus. Taip ir mes – kasdienių permainų tėkmėje kryptingai judame vis pirmyn. Neslėpsiu, kartais tenka ir prieš srovę pasiirti. Visi, kas stebi Fakulteto gyvenimą, patvirtins, kad per pastaruosius trejetą metų įvyko daug įvairiausių pokyčių – pradėtas statyti Mokslo centras, įrengtos simuliacijų klasės, sukurtos naujos erdvės studijoms, ypatingas dėmesys skirtas studentų klinikinių gebėjimų ugdymo stiprinimui (daugiau praktikos valandų sveikatos priežiūros įstaigose), atnaujinta studijas reguliuojančių teisinių dokumentų bazė, įveiklinta studijų konsultanto pareigybė ir atlikta daug kitų reikšmingų darbų. Šiemet norime daugiau susitelkti ne į studijų plėtrą, bet gylį, į kokybę. Tikėkimės, kad kokios nors negandos – COVID-19, beždžionių raupai ar kt. šiemet neužpuls ir galėsime visi ramiai dirbti. (juokiasi)

Naudodamasi proga norėčiau pasidžiaugti Medicinos fakulteto bendruomene. Nepaisant sunkių metų, drauge nuveikėme daug ir prasmingų darbų. Norėčiau palinkėti, kad bendruomenė ir toliau liktų vieninga kaip kumštis – susitelkusi, konstruktyvi, diskutuojanti. Dėkoju visiems ir kiekvienam už atsidavimą, kantrybę ir meilę. Esu įsitikinusi, kad darbą dirbant su meile, įmanoma „perbristi jūrą“ bei „įkopti į bet kurią viršukalnę“. Suprantama, gyvenime būna visko – ir pavargsti, ir kyla egzistenciniai klausimai – o kam visa tai, kodėl? Apie save galiu pasakyti viena – visada buvau ir būsiu Fakulteto žmogus. Visada „sirgau ir sirgsiu“ už Fakultetą. Prisipažinsiu, turėjau ne vieną progą gyvenime pakeisti darbą, išvykti, išmainyti Fakultetą. Nesigailiu, kad to nepadariau. Gal nuskambės banaliai, tačiau nebijau pripažinti, kad myliu savo Alma Mater, myliu studentus, man patinka dėstyti, džiaugiuosi spalvinga fakulteto bendruomene – įdomiais ir kūrybingais žmonėmis.

Šie mokslo metai bus permainų metai ta prasme, kad keisis aukščiausioji Fakulteto administracija, keisis dekanas, tikriausiai įvyks ir komandiniai pokyčiai. Kadangi ypatingai tikiu komandiniu darbu, naujajam dekanui ar dekanei labai linkėčiau telkti bendruomenę, įsiklausyti ir motyvuoti bendram darbui fakulteto labui. O fakulteto bendruomenei – studentams, dėstytojams, mokslo darbuotojams, neakademiniam personalui, administracijai – norėčiau palinkėti smagių, kūrybingų, prasmingų, pilnatvės ir pasiekimų bei jaukių naujųjų mokslo metų!

Ar tiesa, kad Jūs planuojate kelti savo kandidatūrą į Medicinos fakulteto dekano poziciją?

Geras klausimas! (juokiasi) Gal palaukime iki rugsėjo 9 dienos ir pamatysime. Norėčiau išlaikyti šiokią tokią intrigą.

vaiva hendrixson 20220823 010Prof. Vaiva Hendrixson. VU MF nuotrauka

Fakultetas

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku